NHU CẦU THIẾT YẾU KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI ‼️‼️

  • 25/10/2019 17:08
  • 387

 Bạn chuẩn bị đi du lịch NƯỚC NGOÀI còn đang lo lắng công việc trì quản  , bất đồng ngôn ngữ... :x:

- Đăng ký chuyển vùng quốc tế   
- Mua sim tại nước đến , đăng ký thế nào , nạp tiền ra sao ...
- Làm sao có internet để đặt xe , Khách sạn , Liên lạc gia đình , thúc đẩy công việc ...:x:
:pushpin: T-TRA HIỂU NHỮNG NỖI LO ĐÓ :
-Mua Sim Du lịch Quốc tế nhận Tại Việt Nam 
- Sim tiết kiệm 85% So với Roaming 
- Sim tiện lợi chỉ cần lắp vào máy và sử dụng .

Bình luận